Van grijs naar groen!

Binnen worden onze huizen steeds groener en duurzamer, aan de buitenkant is helaas een andere trend gaande. Vele Nederlandse gemeentes zitten met hun handen in het haar over deze toenemende verstening van de tuinen. Het beton, grind, natuursteen of klinkers zorgen niet alleen voor wateroverlast, het hemelwater loopt immers minder goed weg en zorgt voor extreme pieken op het rioleringsnetwerk, de verstening zorgt ook voor een ander onaangenaam fenomeen: hittestress.

Wie een nieuwe woning betrekt, kiest er vrijwel onmiddellijk voor om grote delen van de tuin te bestraten. Tegels erin, lekker praktisch. In de tijd van overvolle agenda’s, kinderen met verschillende naschoolse activiteiten en ”gewoon niet zoveel zin in al dat tuinonderhoud” past het onderhoud van een groene tuin niet. In onze ogen een misplaatst vooroordeel.

In de grote steden is meer dan helft van de tuinen in de wijken grotendeels of geheel verhard. De veranderingen in het klimaat en de daarbij horende extremen in droogte en piekbuien, zorgen in veel gebieden voor overlast. In de provincie Limburg zorgde dit in 2018 alleen al vier keer voor ernstige wateroverlast.

Welke problemen veroorzaakt verstening?

Gezondheid
De afwezigheid van groen heeft een negatief effect op gezondheid, herstel en het welzijn van de mens.

Waterhuishouding
Verstening speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding. Door het aanbrengen van verharding vermindert de doorlaatbaarheid van de bodem. De versnelde afvoer van regenwater leidt tot overbelasting van het riool.

Biodiversiteit
Verstening zorgt voor afname van het leefgebied van bijvoorbeeld egels, vlinders, (wilde) bijen en insecten, maar heeft ook een negatief effect op veel vogelsoorten en vleermuizen.

Hittestress
Verstening versterkt het stedelijk hitte-eiland-effect: ofwel het gemeten temperatuurverschil tussen stad en buitengebied. Vooral in de zomer heeft een verhoogde omgevingstemperatuur een negatief effect op de gezondheid van mensen en dan vooral voor ouderen en zwakkeren.

Luchtkwaliteit
Verstening heeft een negatief effect op de luchtkwaliteit, met name de concentratie fijnstof neemt toe.

Neerslagoverschot
Verstening zorgt voor het verminderd vasthouden van een deel van het winterse neerslagoverschot door planten. Hierdoor zijn planten eerder kwetsbaar.

Amersfoort

Maar wat heeft de verstening voor gevolgen in Amersfoort en is onze gemeente wel voorbereid op toenemende extremen van ons klimaat.

Vorig jaar kondigde Amersfoort aan, in samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe en een aantal hoveniers, de strijd aan te gaan met de tegeltuinen en de bestrating in de openbare ruime. Er is een Kwetsbaarhedenkaart gepubliceerd waar zowel de water- als hitteoverlast zijn afgebeeld.

De wijken Liendert, Kruiskamp, Koppel, Schothorst, Kattenbroek, Vermeerkwartier, Randenbroek en het centrum kampen met overstromingen tijdens langdurige of intensieve buien. Een ander probleem wat zich voordoet, is kwelwater (water dat onder druk uit de bodem komt).

Bij hogere temperaturen hebben vooral de (dicht)bebouwde gebieden last van de temperatuurstijging. Het steen en asfalt zorgt ervoor dat de warmte wordt vastgehouden en de omgeving minder goed afkoelt. Vooral de bewoners op leeftijd en de kinderen krijgen hierdoor last van hittestress.

Komend jaar wordt er extra budget vrij gemaakt om te investeren in verschillende initiatieven. Zo zijn er afgelopen jaar vijf schoolpleinen klimaatbestendig gemaakt en volgen er nog minimaal twee.

Makelaarshuis Klein Hofmeijer wil een steentje bijdragen aan de oplossing van dit probleem. De meeste tuinen worden immers na een verhuizing grondig aangepakt en blijven vaak jarenlang hetzelfde. Wij kunnen dus in een vroegtijdig stadium onze klanten de goede kant op sturen. In samenwerking met Bosman Tuinen uit Hoogland regelen wij een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin de wensen in kaart worden gebracht en er een mogelijk vervolg kan worden besproken. Dit kan uiteenlopen van een aantal bruikbare tips tot de uitvoering van een volledig vormgegeven tuin. Bosman Tuinen heeft een hand-out ontwikkelt waarin zij zich presenteren en hun werkwijze kenbaar maken. Stuur ons even een e-mail en wij sturen deze graag digitaal naar u op.

5 tips om je tuin regenbestendig te maken

 1. Beplanting
  Een kale bodem droogt sneller uit en verliest door de hardere korst het vermogen om water op te nemen. Beplanting houdt zelf water vast en verbetert daarnaast door de doorworteling het infiltratievermogen van de bodem.
 2. Tegels eruit, groen erin
  Als het regenwater op beplante grond valt in plaats van op tegels, gaat het direct de grond in en hoeft dan niet via een putje en het riool afgevoerd te worden.
 3. Grind i.p.v. tegels
  Een grindstrook is een plek waar regenwater goed kan worden opgenomen doordat het water snel tussen het grind weg kan lopen. Het water kan vervolgens ondergronds langzaam opgenomen worden door de bodem.
 4. Groene erfafscheiding
  In plaats van houten schuttingen kun je ook hagen en struiken planten als erfafscheiding. Deze dragen bij aan een koelere tuin en omgeving, doordat de bladeren water verdampen.
 5. Regenopslag
  Als je de regenpijp hebt afgekoppeld, kun je het regenwater opvangen en opslaan in bijvoorbeeld een regenton. Door het water op te slaan, kun je het later gebruiken om bijvoorbeeld planten water te geven.

NIEUWE BLOG ARTIKELEN

Verkoopmakelaar

Elke persoon en elke situatie is anders. Daarom gaan wij graag met u in gesprek over uw wensen, uw woonsituatie, en uw woonwensen voor uw nieuwe huis.
» Verkoopmakelaar

Aankoopmakelaar

Wij zijn Thuis in Amersfoort. Een makelaar die aan uw kant staat en de markt uitstekend kent. Met oog voor uw wensen en ideeën. Wij vinden uw ideale huis!
» Aankoopmakelaar

Interesse?

Benieuwd wat Makelaarshuis Klein Hofmeijer voor u kan betekenen? Laat uw naam en nummer achter, en wij bellen u terug.

Contact via website